Safiran Language Academy

تابلوی اعلانات


شروع ترم اول پاییز

یکشنبه و سه شنبه: 1 مهر / شنبه و چهارشنبه: 5 مهر / دوشنبه و پنجشنبه: 3 مهر


تغییرات جدید در روز های کلاس ها

کلاس های ترمیک کودکان و نوجوانان: دو روز در هفته

کلاس های ترمیک بزرگسالان:  دو روز در هفته /  سه روز در هفته

کلاس های فشرده ی بزرگسالان: دو روز در هفته / سه روز در هفته / شش روز در هفته


اعطای نمایندگی

آموزشگاه زبان سفیران در نظر دارد به تعداد محدودی از واجدین شرایط نمایندگی اعطا نماید.

برای اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.


استخدام مدرس

جهت تکمیل فرم استخدام مدرس و اطلاع از مراحل گزینش، اینجا کلیک کنید.


معرفی انواع دوره های آموزشگاه سفیران


دو روز در هفته ترمیک:

هر ترم 2 ماه - هر جلسه 1/5 ساعت

یکشنبه و سه شنبه برادران - شنبه و چهارشنبه خواهران - دوشنبه و پنجشنبه خواهران


دو روز در هفته نیمه فشرده: 

هر ترم 2 ماه - هر جلسه 3 ساعت

یکشنبه و سه شنبه برادران - شنبه و چهارشنبه خواهران - دوشنبه و پنجشنبه خواهران


سه روز در هفته ترمیک:

هر ترم 1.5 ماه - هر جلسه 1/5 ساعت - روزهای زوج خواهران - روز های فرد برادران


سه روز در هفته فشرده:

هر ترم 1.5 ماه - هر جلسه 3 ساعت - روزهای زوج خواهران - روز های فرد برادران


شش روز در هفته فوق فشرده:

هر کتاب 3 هفته - هر جلسه 3 ساعت - شنبه تا پنجشنبه

مدت زمان کل دوره: 6 ماه 


دوره ی آخر هفته:

هر ترم 6 هفته - هر جلسه 4 ساعت - پنجشنبه ها خواهران - جمعه ها برادرانفهرست صفحات

 

 

 

 

 

 

QR-CODE آموزشگاه زبان سفیران:

راهنمای استفاده از qr-code